el-GRfr-FRcs-CZen-US
el-GRfr-FRcs-CZen-US
Menu

ZPRÁVY

              

 

/ Categories: ZPRÁVY

ART4PSY - Newsletter No: 1

Editorial

V posledních letech roste zájem o používání umění jako prostředku k podpoře psychosociální rehabilitace a zotavení osob s problémy duševního zdraví.
Myšlenka, že duševní nemoc a tvořivost jsou spojen není zcela nová. Duševní nemoci, jako je bipolární porucha, deprese atd., se zdají být významně častějšími mezi dramatiky, romanopisci a umělci celkově. Nejznámějšími příklady jsou Edward Munch, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin a Francisco Jose de Goya y Lucientes. Souvislost mezi jejich příběhy byla rozsáhle studována psychology. Několik studií prokázalo korelaci mezi kreativními povoláními a lidmi žijícími s duševními chorobami. Přesný vztah mezi tvořivostí a duševními chorobami však není jasný. Dalo by se předpokládat, že lidé s duševním onemocněním mohou mít schopnost zažít svět opravdu jedinečným způsobem, a proto se zvyšuje jejich tvořivost. Na druhou stranu bychom mohli předpokládat, že kreativní lidé jsou náchylnější k duševním onemocněním. Ve všech případech se ve studiích neustále objevuje jedna věc: když se lidé s příznaky duševní nemoci zabývají kreativitou a uměním, je mnohem pravděpodobnější, že jim bude nakonec lépe.


Myšlenka využití umění jako terapeutického prostředku získává stále více příznivců v praxi a terapie zahrnující umění se mezi poskytovateli zdravotních služeb v oblasti duševního zdraví stávají stále populárnějšími. Kroky tímto směrem jsou nicméně poměrně pomalé. Většina poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti duševního zdraví považuje umění za kreativní terapeutický způsob, jak podporovat uzdravujícíc proce u svých klientů. Proto se nezajímají o umělecký výsledek nebo o pomoc pacientům se zkušeností s duševním onemocněním v postupu v potenciální umělecké kariéře. V mnoha případech nemají potřebné zkušenosti ani umělecké know-how, které by pacientům pomohly dosáhnout jejich plného potenciálu. Je zřejmá potřeba praktického průvodce pro odborníky v oblasti duševního zdraví a projekt ART4PSY se bude těmito otázkami zabývat.


Přestože všechny evropské země podstoupily psychiatrické reformy, které se pohybovaly od izolace osob se zkušeností s duševním onemocněním po přechod do komunitní péče, mezi těmito zeměmi existují značné rozdíly. Každá z nich - a v mnoha případech každý poskytovatel zdravotní péče - vyvíjí svou vlastní metodiku, činnosti a nástroje. Evropská síť pro umění a duševní zdraví byla založena před dvěma lety (NEFELE) prostřednictvím programu „Kreativní Evropa“ a ačkoliv to důležitá iniciativa, kromě vytváření sítí neposkytuje svým členům konkrétní nástroje. Cílem projektu ART4PSY je převzít doplňkovou roli, která bude poskytovat chybějící části. Vedoucí partner (PEPSAEE) projektu ART4PSY je jedním ze zakládajících členů sítě NEFELE, která byla zřízena ihned po ukončení financování projektu.
Projekt ART4PSY bude přispívat k boji proti stigmatizaci a podpoře sociálního začleňování, zatímco osoby se zkušeností s duševním onemocněním budou rozvíjet své umělecké dovednosti a budou povzbuzováni k prozkoumání možných pracovních příležitosti v tzv.kreativním průmyslu

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Print
7359 Rate this article:
5.0

x

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset