el-GRfr-FRcs-CZen-US
el-GRfr-FRcs-CZen-US
Menu

ΝΕΑ

              

 

/ Categories: ΝΕΑ

ART4PSY - Newsletter No: 1

Editorial

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη χρήση της τέχvης ως ένα μέσο προαγωγής της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της ανάκαμψης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας ολοένα και αυξάνεται.
Η ιδέα ότι η ψυχική ασθένεια και η δημιουργικότητα συνδέονται δεν είναι καινούρια. Οι ψυχικές διαταραχές, όπως η διπολική διαταραχή, η μείζων καταθλιπτική διαταραχή κλπ, φαίνεται ότι εμφανίζονται πολύ πιο συχνά μεταξύ σεναριογράφων, μυθιστοριογράφων, βιογράφων και καλλιτεχνών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Edwrad Munch, ο Vιncent Van Gogh, ο Paul Gauguin και ο Francisco Jose de Goγa γ Lucientes. Η σύνδεση ανάμεσά τους έχει μελετηθεί εκτενώς από τους ψυχολόγους. Πολλές μελέτες έχουν δείξει συσχετίσεις μεταξύ δημιουργικών επαγγελμάτων και ατόμων που ζουν με ψυχικές διαταραχές. Παρ' όλα αυτά, η ακριβής σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την ψυχική ασθένεια δεν είναι ξεκάθαρη. Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι τα άτομα που ζουν με κάποια ψυχική ασθένεια έχοuv την ικανότητα να βιώνουν τον κόσμο με εναv πραyματικα πρωτότυπο τρόπο, γεγονός που αυξάνει τη δημιουργικότητά τους. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στην ψυχική ασθένεια. Σε κάθε περίπτωση, έvα είναι το στοιχείο που αποδεικνύεται με συνέπεια στις έρευνες: όταν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές εμπλέκονται με τη δημιουργικότητα και την τέχνη, είναι πολύ πιο πιθανό να αρχίσουν να αισθάνονται καλύτερα. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη χρήση της τέχνης ως ένα μέσο προαγωγής της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της ανάκαμψης των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας ολοένα και αυξάνεται.


Η ιδέα της χρήσης της τέχνης ως θεραπευτικό μέσο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ανάμεσα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και οι θεραπείες που περιλαμβάνουν τέχνη γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στις μονάδες ψυχικής υγείας. Παρ' όλα αυτά, τα βήματα προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι ακόμα αργά. Οι περισσότερες μονάδες ψυχικής υγείας θεωρούν την τέχvη ως έναν δημιουργικό τρόπο απασχόλησης τωv ληπτώv υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ο οποίος προάγει την καλύτερη ποιότητα ζωής τους. Ως εκ τούτου, το βασικό ενδιαφέρον τους δεv είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ή η ενίσχυση των ατόμων ώστε να προχωρήσουν σε μία πιθαvή καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Σε πολλές περιπτώσεις δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία ή καλλιτεχνική γνώση, έτσι ώστε να βοηθήσοuv τους λήπτες υπηρεσιών να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η ανάγκη για έναν πρακτικό οδηγό για επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι εμφανής και το πρόγραμμα ART 4PSY έρχεται να καλύψει την ανάγκη αυτή.


Παρ' όλο που όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν υλοποιήσει δράσεις ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, μεταβαίνοντας από τα άσυλα σε μονάδες στην κοινότητα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεοcι. τονς. Κάθε χώρα - και σε πολλές περιπτώσεις καθε μονάδα ψυχικής υγείας - αναπτύσσει τη δικιά της μεθοδολογία, δραστηριότητες και εργαλεία. Πριν από δύο χρόνια, δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος "Creatιve Eurape" ένα Ευρωπαίκό Δίκτυο για την Τέχνη και την Ψυχική Υγεία (NEFELE) και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική όμως, εκτός από τη δικτύωση, το δίκτυο δεν παρέχει στα μέλη του συγκεκριμένα εργαλεία. Το ART 4PSY έχει ως στόχο να διαδραματίσει έναν συμπληρωματικό ρόλο, παρέχοντας τα κομμάτια αυτά ποu λείπουν. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι ο συντονιστής εταίρος (ΠΕΨΑΕΕ) του προγράμματος ART 4PSY είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου NEFELE.
Το πρόγραμμα ART4PSY θα συνεισφέρει στην καταπολέμηση του στίγματος και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ενώ οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα αναπτύξουν καλλιτεχνικές δεξιότητες και θα ενθαρρυνθούν να εξερευνήσουν τον καλλιτεχνικό τομέα ως μία πιθανή ευκαιρία σταδιοδρομίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Print
7696 Rate this article:
5.0

x

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset